Voorwaarden

Lees zeker onze voorwaarden na vooraleer u inschrijft:

Laatst gewijzigd: Februari 2018!

Huishoudelijk Reglement

http://www.kwikkwak.be/documenten/Huishoudelijk_reglement_kwik_kwak_2018.pdf 


Privacy GDPR

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database op onze hosting server. Deze data is enkel beschikbaar voor onze vrijwilligers die deze data moeten kunnen aanpassen met uw toestemming, alsmede beschikbaar voor de verantwoordelijke tijdens de paas- en zomervakantie om te kijken of uw kind is ingeschreven, de medische info van uw kind te bekijken en u te kunnen contacteren in nood.

Uw persoongegevens zijn ten alle tijden inkijkbaar en aan te passen door uzelf via deze site. De gevraagde gegevens zijn nodig voor fiscale attesten en om correct te kunnen functioneren als speelplein. Deze data wordt ook bewaard zodat u gemakkelijk kan inschrijven voor een volgende periode. 

We verzamelen:

  • Naam, voornaam, adres, naam kind, geboortedatum kind op grond van wettelijke verplichting om fiscale attesten te kunnen voorzien
  • Telefoonnummers, medische gegevens op grond van vitaal belang om te kunnen gebruiken in nood tijdens een speelplein dag
  • Email op basis van Contractuele basis om zo bevestigings en betalings informatie door te krijgen.

We koppelen uw persoongegevens met:

  • Ingeschreven dagen
  • Betaling informatie

Alle gegevens worden bijgehouden zolang:

  • Ouders aangemeld zijn voor de nieuwsbrief
  • Minder dan 8 jaar geleden is dat ze ingeschreven waren
  • Ingevoerde kinderen jonger zijn dan 18 jaar

Op vraag kunnen uw gegevens expliciet verwijderd worden. Indien u dit wenst gaat u ook akkoord dat er geen mogelijkheden meer zijn om terugbetalingen te vorderen, uw kinderen niet meer naar het speelplein kunnen komen en u geen fiscale attesten meer kan verkrijgen.