Waar moet je aan denken?

Op het speelplein wordt er van je verwacht dat je toffe activiteiten ineensteekt voor kinderen. Daar zijn we het allemaal over eens! Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn namelijk een heleboel dingen waaraan je moet denken bij het maken van activiteiten. Daarom is het uiterst belangrijk je programma goed voor te bereiden zodat je niet te veel voor verassingen komt te staan!

Een activiteit voorbereiden is uiterst belangrijk. Maar hoe begin je aan zoiets? Waar haal je je ideen voor een activiteit? Door te brainstormen natuurlijk!Brainstormen? WAS-DA?

Nee, brainstormen heeft niets te maken met slecht weer, donder en bliksem en regen. Het is een erg dankbare techniek om een goede basis te leggen voor een spel, een thema, een activiteit. Het kan op een erg korte tijd heel wat creativiteit, enthousiasme, samenwerking en diepgang met zich meebrengen!

Concreet nu: Marva's acht geboden der brainstorming:
 • Men neme een flap en een alcoholstift.
 • Men zette zich met z'n allen in een kring rond het bovenvermelde materiaal.
 • Men duidt een "noteerder" aan.
 • Men gooit alle mogelijke hersenkronkels in een groep zodat die door de "noteerder" kunnen opgeschreven worden.
 • Men zorge voor een open sfeer, zodat iedereen zijn gedacht kan zeggen zonder schrik te moeten hebben voor misplaatste reacties.
 • Men zal vanuit deze eerste fase ideen combineren d.m.v. een cirkelvormige lijn rond deze woorden te trekken.
 • Men zal zo komen tot enkele verzamelingen van ideetjes rond een bepaald thema waarop men eventueel in een verdere fase kan verder bouwen.
 • NIET te vergeten: het gouden gebod: wanneer je brainstormt zijn er geen slechte ideen, alles is juist, elk ideetje kan uiteindelijk zijn meerwaarde geven aan de brainstorm. Men notere beter te veel dan te weinig.
Spelregels

Spreek met de kinderen op voorhand een aantal duidelijke spelregels af, zodat tijdens of na het spel niet het gevoel hebben dat het spel niet eerlijk is verlopen. Dit is nodig om eventuele ruzies te vermijden. Probeer eventueel verlies te relativeren.

 • Vertel rustig alle regeltjes en kijk hierbij alle kinderen aan.
 • Spreek voldoende luid en herhaal voldoende.
 • Leg de spelregels steeds stapsgewijs uit: eventueel kan je telkens even een stukje spelen om de nieuw ingevoerde regel eens te oefenen.
 • Spreek een duidelijk begin-en eindsignaal af.
 • Vraag voor je begint nog even of iedereen het begrepen heeft (door vragen te stellen of te laten stellen).
 • Je kan een proefspel spelen om alles wat duidelijker te maken maar kondig dit wel aan bij de kinderen.
Terrein

Baken duidelijk het spelterrein af en zorg ervoor dat het terrein voldoende aangepast is aan het spel dat je gaat spelen.
Aangepast aan leeftijd: 

Ingewikkelde spelen zijn normaal niet weggelegd voor de allerkleinsten. Hier houd je best rekening mee. Zorg er anderzijds voor dat de ploegen wat betreft leeftijd zeker en vast eerlijk verdeeld zijn.
Doel

Het is altijd handig als je eerst het doel van het spel vooropstelt. Een mogelijk doel kan dan het bevorderen van de ploeggeest zijn door allerlei vertrouwensspelletjes. Naar de kinderen toe is het ook belangrijk ze een doel te geven. Hiervoor is de speluitleg belangrijk. Bouw je spel dan ook rustig op en werk naar een climax toe waarbij je het doel bereikt. Eens je climax en doel berijkt hebt, heeft het geen zin je spel nodeloos lang te rekken. Zolang de climax van het spel maar de verwachting van de kinderen heeft ingelost.
Inkleding/Aanbreng

Tijdens de formaties 's morgens en 's middags stelt ieder groepje animatoren zijn activiteit voor. Om veel kinderen te lokken is een grappig toneeltje en de nodige verkleding een aanrader. Inkleding eindigt echter niet bij de formatie, ze loopt heel het spel door.

Een goede aanbreng is erg belangrijk:
 • Een goede aanbreng wekt de nieuwsgierigheid op van kinderen.
 • De aanbreng is geen speluitleg, je moet niet expliciet zeggen wat je gaat doen.
 • Decor, attributen, verkleedsels en visuele aspecten maken je aanbreng enkel maar aantrekkelijker.
 • En gebruik natuurlijk je eigen enthousiasme om de kinderen warm te maken.


Aanbrengvormen: toneeltje, zang, dans, uitbeeldsels, poppenkast, vertellen, mime, stomme film, zonder woorden, snijdersbank, quiz, tekenfilm, stripverhaal.
Uitleg

Een duidelijke uitleg is belangrijk om misverstanden te vermijden. Wanneer je na de formatie samen met de kinderen bent die jouw activiteit willen doen, tracht je best ook om de inkleding van tijdens de formatie vol te houden. Dit maakt een groot deel de eigenheid van het spel. Leuker dat te zeggen: "We gaan een bosspel doen." Is "Er is een heks in het bos en de tovenaar heeft jullie nodig om een toverdrank samen te stellen."

Aandacht:
 • Zorg eerst dat de groep aandachtig is.
 • Begin je uitleg pas als de kinderen naar je luisteren.
 • Zorg dat iedereen je kan zien en horen.
 • Zorg dat de kinderen niet in de zon moeten kijken.
 • Je verklapt beter niet meteen de naam van het spel dat je gaat spelen, er zijn er altijd wel die "denken" het spel te kennen en ze je speluitleg verstoren.